Integratieve psychotherapie

 

Bij integratieve psychotherapie gaat het niet zozeer om jouw klacht of probleem, maar veel meer om jou als mens. In jou als persoon zit alle hulpbronnen die je nodig hebt om je klacht te doen verminderen of verdwijnen. Je bent er zelf in de meeste gevallen niet eens bewust van. Vaak weet je zelf al veel meer dan je denkt of ontdekt hebt. In de therapie help ik je om deze innerlijke krachten te vinden en te gebruiken. Je vindt als het ware een unieke oplossing voor jouw eigen probleem.

De integratieve psychotherapie gaat uit van de gedachte dat de ervaringen van de mens gelegen zijn in het lichaam, gedachten en emoties. Jij maakt onderdeel uit van een omgeving die jij beïnvloed, maar die jou ook beïnvloedt. Alles staat met elkaar in verbinding. Daarom wordt er in de integratieve psychotherapie gekeken vanuit de mens als geheel. Op vier niveaus:

  • Fysiek niveau
  • Cognitief niveau
  • Emotioneel niveau
  • Spiritueel niveau


Op elk niveau kunnen klachten en problemen ontstaan die hun uitwerking hebben op je dagelijks leven en welbevinden. In therapie kijken we dan ook naar alle vier de niveaus.

Maatwerk

Integratieve psychotherapie vindt haar oorsprong in verschillende therapievormen. Dit mag als voordeel gezien worden omdat de therapie zo goed mogelijk kan aansluiten op jouw hulpvraag, persoonlijkheid en situatie.
Omdat de therapie zoveel mogelijk maatwerk is, kan een integratief therapeut gebruik maken van de verschillende visies en behandelmethoden die er binnen de psychologie bestaan. Veel gebruikte therapievormen zijn: Cliëntgerichte therapie, Gestalttherapie, Cognitieve gedragstherapie, Analytische psychotherapie en Existentiële psychotherapie.

 

Voorbeelden van gebruikte technieken en methodes:

  • Droomanalyse
  • Imaginatie en visualisatie
  • Rollenspellen
  • Metode
  • Axenroos
  • RET