Omgaan met kanker

 

Kanker is een confronterende ziekte. Wanneer je hoort dat jij of je naaste kanker hebt dan staat de wereld op z’n kop. Je kunt overspoeld raken door allerlei emoties. Ook vragen komen naar boven. Hoe ga je om met een ziekte die mogelijk je leven bedreigt? Hoe verwerk je deze ingrijpende gebeurtenis? Wat betekent het ziekzijn voor jou en jouw omgeving?

Patiënten met kanker staan voor een moeilijke periode. De tijd is aangebroken om je te richten op je herstel.  De diagnose ’kanker’ kan je mogelijk overweldigen en gevoelens van depressiviteit, angst en spanning kunnen in je naar boven komen.

Blijven zitten met vragen

Zowel in het begin van een proces als aan het einde, wanneer de kanker is verdwenen,  kun je te maken krijgen met rouw. De onoverwinnelijkheid die je mogelijk voor de ziekte voelde is weg en jouw leven van voor de kanker is niet meer hetzelfde.  Vaak blijft je angstig voor een mogelijke terugkeer van de ziekte. Je kunt met vragen blijven zitten. Hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik alles een plek geven? En hoe kan ik weer verder gaan met mijn leven?  

Soms heb je kanker en is er geen herstel mogelijk. Je vraagt je af hoe je de rest van jouw leven nog zo fijn of zinvol mogelijk kunt maken. Hoe kun je de ziekte aanvaarden? Hoe ga je om met de wetenschap dat je nooit meer beter wordt?

Ervaringsdeskundige

Als integratief therapeut en als ervaringsdeskundige begrijp ik waar je als kankerpatiënt of naaste doorheen moet. In therapie ben je vrij jouw verhaal te vertellen. Daarbij krijg je begeleiding in het rouwproces en de moeilijke periode waarin je je bevindt of hebt bevonden. Het is niet niets om met deze slopende en vaak levensbedreigende ziekte geconfronteerd te worden.  Erover praten kan  in veel gevallen verlichting brengen.

Therapie

De verwerking van kanker is een emotioneel en een existentieel proces. In therapie leer je omgaan met deze uitdagingen en zoeken we samen naar een manier hoe om te gaan met de ziekte en alle vragen waarmee je blijft zitten. We gaan op zoek naar een voor jou passende manier om jouw draagkracht te vergroten.  En, niet op de minste plaats, is er natuurlijk alle ruimte voor jouw verhaal.


Als partner, ouder, kind, vriend of vriendin kun je eveneens te maken krijgen met een naaste die kanker heeft. In dat geval ben je ook welkom in mijn praktijk. Naast (oud)-patiënten neemt In Balans Therapie ook naasten in begeleiding.