Rouwbegeleiding Nijmegen


Het overlijden van een dierbare, een echtscheiding, het verlies van een baan, hoop op een kind of jouw gezondheid heeft vaak een enorme impact. Dat wat ooit was is niet meer en dat gevoel kan je overspoelen. Je rouwt om iets wat verloren is gegaan. Rouw is een normale reactie op verlies. Hoe lang de periode van rouw duurt en hoe deze verloopt, verschilt per persoon. In sommige gevallen lukt het niet om zelf het verlies een plek te geven. Wellicht kan therapie dan uitkomst bieden en je een mentale steun in de rug geven die je nodig hebt.

Verlies, verdriet en rouw krijgen in de sessies alle ruimte. Door er samen over te praten en het verlies te voelen krijg je langzaam maar zeker weer grip op je leven. Het verdriet wordt uiteindelijk weer beheersbaar. Tijdens de gesprekken mogen zowel jij als persoon als jouw verhaal er zijn en is er alle aandacht voor wat er bij jou op de voorgrond speelt. We kijken samen naar hoe je jouw leven weer vorm kunt geven zonder het geleden verlies, zonder de dierbare.

Het is een proces waarin ik je wil bijstaan.

Begeleiding

Een veilige omgeving voor jou als persoon om jouw verhaal te vertellen staat voorop. Ik luister en stel mijn deskundigheid beschikbaar wanneer je een steun in de rug kunt gebruiken. Er wordt gekeken naar wie je bent en wat je nodig hebt en daar wordt de begeleiding op aangepast.


Je kunt je afvragen hoe je moet rouwen. Dat is een terechte vraag. Elk verlies is anders en de manier waarop een persoon rouwt ook. Dat is heel persoonlijk. In de meeste gevallen is een luisterend oor voor veel mensen voldoende. Een plek waar jouw verdriet, boosheid en/of angst er mag zijn, zonder enig oordeel van de ander. Ook kan het fijn zijn om inzicht in jouw situatie te krijgen om jouw verlies te kunnen dragen.