Werkwijze

 

Het creëren van een veilige omgeving voor jou als cliënt staat voorop. Het is namelijk niet niks om jouw verhaal en angsten te delen met een vreemde. Een omgeving waarin jij het gevoel krijgt dat er zonder oordeel naar jouw verhaal geluisterd wordt en dat je kunt vertrouwen op de therapeut, is de belangrijkste eerste stap.

 

Intake

De therapie begint met een intake. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar jij in je dagelijks leven tegenaan loopt en wat je zou willen in jouw leven. Daarnaast zal ik enkele vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wie je bent als persoon, wat je hulpvraag is en wat je nodig hebt om jouw doel te bereiken.

 

De therapie

Dan start de therapie. Afhankelijk van jouw hulpvraag wordt in overleg bepaald hoe vaak je voor begeleiding komt. Dat kan verschillen van eens per week tot eens per maand. In sommige gevallen kan de situatie er om vragen elkaar twee keer per week te zien. Een consult duurt één uur.

In de therapie heb je als cliënt een belangrijke rol. Je stelt namelijk zelf vast wat je wilt bereiken. En daarbij zal hetgeen wat bij jou op de voorgrond speelt leidend zijn voor het gesprek.

Als therapeut begeleid ik je in jouw proces en kijken we samen naar de blokkades en moeilijkheden die jou belemmeren jouw leven te leiden zoals je dat wilt

 

Afsluiting

Als eenmaal het doel voor de therapie is bereikt, zal er een afsluitend gesprek plaatsvinden. Hierin wordt gekeken naar de behaalde doelen en ook naar hoe je in de toekomst daar zelf mee kunt omgaan.