Werkwijze


Het creëren van een veilige omgeving voor jou als cliënt staat voorop. Het is namelijk niet niks om jouw verhaal en angsten te delen met een vreemde. Een omgeving waarin jij het gevoel krijgt dat er zonder oordeel naar jouw verhaal geluisterd wordt en dat je kunt vertrouwen op de therapeut, is de belangrijkste eerste stap.

Intake
De therapie begint met een intake. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar jij in je dagelijks leven tegenaan loopt en wat je zou willen in jouw leven. Daarnaast zal ik enkele vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wie je bent als persoon, wat je hulpvraag is en wat je nodig hebt om jouw doel te bereiken. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen we samen een behandeldoel op waaraan we gedurende de sessies zullen werken.

De therapie
Dan start de therapie. Afhankelijk van jouw hulpvraag wordt in overleg bepaald hoe vaak je voor begeleiding komt. Dat kan verschillen van eens per week tot eens per maand. In sommige gevallen kan de situatie er om vragen elkaar twee keer per week te zien. In andere gevallen kan de tijd tussen de sessies juist langer duren. Het is net wat je op dat moment nodig hebt. Een consult duurt één uur.

In de therapie heb je als cliënt een belangrijke rol. Je stelt namelijk zelf vast wat je wilt bereiken. En daarbij zal hetgeen wat bij jou op de voorgrond speelt leidend zijn voor het gesprek.

Als therapeut begeleid ik je in jouw proces en kijken we samen naar de blokkades en moeilijkheden die jou belemmeren jouw leven te leiden zoals je dat wilt.

Afsluiting
Als eenmaal het doel voor de therapie is bereikt, zal er een afsluitend gesprek plaatsvinden. Hierin wordt gekeken naar de behaalde doelen en ook naar hoe je in de toekomst daar zelf mee kunt omgaan.

Integratieve therapie
In 2012 ben in afgestudeerd als integratief therapeut. Ik zal hier uitleggen wat deze therapie precies inhoudt:
Bij Integratieve psychotherapie gaat het niet zozeer om jouw klacht of probleem, maar veel meer om jou als mens. In jou als persoon zit alle hulpbronnen die je nodig hebt om je klacht te doen verminderen of verdwijnen. Je bent er zelf in de meeste gevallen niet eens bewust van. Vaak weet je zelf al veel meer dan je denkt of ontdekt hebt. In de therapie help ik je om deze innerlijke krachten te vinden en te gebruiken. Je vindt als het ware een unieke oplossing voor jouw eigen probleem.

De integratieve psychotherapie gaat uit van de gedachte dat de ervaringen van de mens gelegen zijn in het lichaam, gedachten en emoties. Jij maakt onderdeel uit van een omgeving die jij beïnvloedt, maar die jou ook beïnvloedt. Alles staat met elkaar in verbinding. Daarom wordt er in de integratieve psychotherapie gekeken vanuit de mens als geheel. Op vier niveaus:

- Fysiek niveau
- Cognitief niveau
- Emotioneel niveau
- Spiritueel niveau

Op elk niveau kunnen klachten en problemen ontstaan die hun uitwerking hebben op je dagelijks leven en welbevinden.  In therapie kijken we dan ook naar alle vier de niveaus.

Maatwerk
Integratieve psychotherapie vindt haar oorsprong in verschillende therapievormen. Dit mag als voordeel gezien worden omdat de therapie zo goed mogelijk kan aansluiten op jouw hulpvraag, persoonlijkheid en situatie.
Omdat de therapie zoveel mogelijk maatwerk is, kan een integratief therapeut gebruik maken van de verschillende visies en behandelmethoden die er binnen de psychologie bestaan. Veel gebruikte therapievormen zijn: Gestalttherapie, Cognitieve gedragstherapie, Analytische psychotherapie en Existentiële psychotherapie.

Hoewel onderstaande methoden inzetbaar kunnen zijn, vind ik het vooral belangrijk om door middel van gesprekken in contact te zijn met jou. Methoden en technieken zullen alleen gebruikt worden als dit ten goede zal komen aan jouw groeiproces en/of verwerkingsproces.

Voorbeelden van gebruikte technieken en methoden:

  • Familieopstellingen (individueel)
  • Droomanalyse
  • Imaginatie
  • RET
  • Rollenspellen

"Als je de hulpverlening in gaat dan hoop je op iemand die luistert, empathisch is, stuurt en richting geeft aan wat je te vertellen hebt. Dat doet Minke allemaal en meer dan dat: ze informeert, zoekt naar oplossingen op een heel betrokken en persoonlijke manier. Ze gaat de verbinding met je aan!”

Tineke - 65 jaar

Cookies

AccepterenLees meer