Tarieven

Kosten per sessie:

Wil je graag meer weten over de therapie omdat je nog niet zeker bent of de therapie van In Balans
Therapie bij je past, schroom dan niet om me te mailen of bellen met de vragen die je hebt.

Individuele sessie

€ 80,00

Intake

€ 80,00

De prijzen worden jaarlijks met ingang van januari bijgesteld.

Intake

€ 50,-

Kennismaking van een uur

Contact
Individuele Sessie

€ 80,-

Individuele sessie van een uur

Contact
Kennismakingsgesprek

€ 20,-

Kennismaking van een uur

Contact

Indien je de kosten voor de therapie niet zelf kunt dragen, dan zijn er nog diverse andere manieren
om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen:

Vergoeden:

RBCZ

In Balans Therapie staat vermeld in het ledenregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 

Daardoor vergoeden verschillende Zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de kosten voor therapie. Vraag het vooraf na bij je verzekering!

VPMW

De therapie van In Balans Therapie staat vermeld in het Register VPMW. 

Een voordeel van therapie bij In Balans Therapie is dat je geen eigen risico van 360 euro hoeft te
betalen.

Cookies

AccepterenLees meer