Praktische informatie

Privacywet

De praktijk houdt zich aan derichtlijnen van de Algemene verordening zegevensbescherming  (AVG). Deze wet is sinds 25 mei 2018 van toepassing en houdt in dat jouw privacyrechtenzijn versterkt en uitgebreid.  Dit is terug te vinden in de behandelovereenkomst gemaakt naar de richtlijnen van de NFG.

Voor meer informatie klik hier.

Wet en regelgeving

Om de kwaliteit van de hulpverlening tewaarborgen ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij beroepsvereniging NFG enkoepelvereniging RBCZ. Zij stellen duidelijke eisen omtrent de wettelijkeregels van praktijkvoering.

Huiselijk geweld

Bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld geldt een meldrecht. Ik beroep me op dit recht om op zorgvuldige wijze mijn vermoeden te melden bij het meldpunt huiselijk geweld:
Veilig Thuis.

Wkkgz

En daarbij houdt In Balans Therapie zichaan de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Voor meer informatie klik hier.

Cookies

AccepterenLees meer